2018-03-29
Nyhet

Arbetsmiljöverkets kritik mot Apple Retail – ord för ord

Som vi rapporterat de senaste dagarna så är Arbetsmiljöverket inte glada på Apple Retail, bolaget som driver Apples svenska butiker och också agerar som arbetsgivare för alla som arbetar i butikerna. Apple Retail har trots återkommande påstötningar från Arbetsmiljöverket inte kunnat presentera de uppgifter som Arbetsmiljöverket har krävt att få och det har nu gått så långt så Apple Retail står inför att tvingas betala böter om de inte gör som Arbetsmiljöverket vill.

Vi har begärt ut den handling som Apple Retail fått skickade till sig från Arbetsmiljöverket och kunnat läsa vilka krav som ställs på Apple Retail:

Vi överväger att förelägga er att senast den 2 mars 2018 genomföra följande åtgärder:

1. Ni ska ta fram rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Rutinerna ska beskriva hur aktiviteten ska genomföras, vem som har till ansvar att göra det, vilka som ska medverka och när det ska göras. Rutinerna ska göras kända för alla arbetstagare, samt vara tydliga och lätta att förstå. Rutinerna ska minst omfatta:
• formerna för arbetstagares och skyddsombuds medverkan i arbetsmiljöarbetet,
• fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet,
• säkerställande av kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet,
• regelbundna undersökningar av arbetsmiljön och bedömning av risker,
• åtgärder och handlingsplaner över åtgärder,
• utredning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud,
• årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
• anlitande av sakkunnig hjälp inom arbetsmiljöområdet när det behövs.

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt

Bakgrunden till situationen är att Arbetsmiljöverket redan den 5 juli 2017 inspekterade Apples butik i Väla Köpcentrum utanför Helsingborg. I skrivelsen till Apple Retail skriver Arbetsmiljöverket:

Vi såg då vissa brister i arbetsmiljön. Ni fick ett inspektionsmeddelande den 7 juli 2017 där vi beskrev
bristerna och ställde krav på att ni skulle åtgärda dem. Vid vår uppföljning den 1 november 2017 har det visat sig att de brister vi redovisar här finns kvar.

1. Rutiner
Ni har varken vid inspektionerna eller i skrivelser till oss kunnat uppvisa rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Fullständiga rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete är viktigt för att kunna arbeta med arbetsmiljön på ett planerat sätt, och därmed minska risken för att arbetstagarna drabbas av ohälsa och olyckor i arbetet.
2. Första hjälpen
Vid inspektionen framkom att ni inte hade angett vilka av era arbetstagare som har utbildning i första hjälpen på ert anslag. Ni kunde inte heller redogöra för vilka av era arbetstagare som hade aktuell utbildning i första hjälpen. Det är
avgörande att det finns en beredskap i form av kunskaper om första hjälpen för att kunna ge hjälp vid olyckor, akut sjukdom och likande situationer.

Apple Retail hade möjligheten att återkomma med synpunkter till och med den 22 december 2017 vilket skulle ha varit underskrivet av skyddsombudet på arbetsplatsen. Den 8 februari i år skickade Arbetsmiljöverket en sista skrivelse av typen “Beslut om föreläggande med vite” varför det är ganska säkert att anta att Apple Retail inte gjort vad de skulle.

Huruvida Apple följer de regler och föreskrifter som finns i sina övriga två nuvarande butiker är okänt i skrivande stund men det kan väl antas att situationen är den samma där med tanke på att Apple sällan gör undantag från sina egna interna modeller, rutiner och regler.

Macpro har sökt Apple för en kommentar.

Text: Joacim Melin© 2021 Omsoc Publishing AB